[size=28]Sanichi's founder raises stakeholding to 12.74%